שלוש פעמים!!!

קרית החינוך "אליעזר בן יהודה" מדורגת בין בתי הספר שהישגיהם הינם הגבוהים ביותר בקידום התלמידים בתחום הלימודי, החברתי  והערכי.

"זכייה זו הינה אות הערכה למנהיגות ולעשייה החינוכית המעמיקה של צוות המורים, אשר מחוללים שינוי, מקדמים כל אחד מהתלמידים אל מעבר ליכולותיו הצפויות, משפיעים ותורמים לעיצוב עתיד תלמידיהם ומביאים אותם להצטיינות לימודית, אישית, חברתית וערכית".

דסי בארי, מנהלת האגף לחינוך על יסודי

בן יהודה יום פתוח.jpg

"מטרת החינוך היא לגדל אנשים מצטיינים בעצמאות הן במחשבה והן במעשה, ועם זאת

רואים בשירות למען הכלל משימת חיים עיקרית"

אלברט אייינשטיין

קבצים לשימושכם

תשלומי הורים

חט"ע

חט"ב

מעוניינים להצטרף למסלול מחול.jpg
הצטרפות לעתודה מדעית בבן יהודה.jpg
הצטרפות לכיתת ספורט בן יהודה.jpg
1/19

שיעור ראשון     08:15-09:00

שיעור שני        09:00-09:50

ה פ ס ק ה       09:50-10:10

שיעור שלישי     10:10-11:00

שיעור רביעי      11:00-11:45

ה פ ס ק ה       11:45-12:00

שיעור חמישי     12:00-12:45

שיעור שישי      12:45-13:30

 

ה פ ס ק ה      13:30-13:40

שיעור שביעי     13:40-14:25

שיעור שמיני     14:25-15:05

ה פ ס ק ה      15:05-15:15

שיעור תשיעי    15:15-15:55

מיצב במתמטיקה.jpg

מיקום השכבות  תשפ"א

 

שכבת ז - בנין ראשון - קומת עליונה

(לוקרים -לילך, שושנה)

שכבת ח - בנין ראשון - קומת קרקע

(לוקרים -ורד, דליה)

שכבת ט - בנין שני - קומה עליונה

(לוקרים - צבעוני, איריס)

שכבת י - בנין שני - קומת קרקע

(לוקרים - קורנית, חצב)

שכבת יא - בנין שלישי - קומת קרקע

(לוקרים - רקפת)

שכבת יב - בנין שלישי - קומה עליונה

(לוקרים - נרקיס)

לוקר אמבין:

1599-54-54-50